Systém je založen na adaptivní regulaci světelné soustavy. Pomocí informace o pozici instalace se dopočítává východ a západ slunce a dle toho se soustava spíná a reguluje. Systém nabízí regulaci do úrovně jednotlivé lampy, což v praxi znamená, že lze nastavit různou intenzitu na každé lampě zvlášť a také individuálně regulovat. Toto není tak časté využití nicméně, dává to možnost lampy řadit například do skupin a tyto pak řídit, například na základě ulic nebo místních částí.

Lze nastavit neomezený počet akcí (spínání, regulace intenzity, vypínání) a lze toto také přizpůsobit dnům v týdnu. Typicky lze nastavit denní scénář, týdenní a k tomu nastavit neomezeně mnoho výjimek, například Vánoční čas, různé svátky, lampionové průvody nebo jiná období. Obecně tomuto typu regulace říkáme dynamická, čímž lze navýšit úspory o dalších 30%. Máme vyvinuty různé regulační scénáře, kdy reguluji například sudé lampy jinak než liché, pouze o jednotky procent. Tyto rozdíly nelze poznat okem, pouze měření, tedy nedochází k ohrožení bezpečnosti na komunikaci, ale dochází k maximalizaci úspor.

Z jednotlivých lamp pak lze vyčítat různé informace, typicky to je příkon, hodnota napájecího napětí, protékající proud, sílu signálu, GPS pozici, LUX intenzitu v daném místě a také náklon svítidla. Tyto informace se pak promítají do statistik.

Systém dokáže hlídat celou soustavu a je možno napojit k systému různá čidla, kterým pak lze přiřadit akci. Ústředna je vybavena digitálními vstupy i výstupy.

Důležité je možnost predikce závad a hlášení poruch. Systém automaticky vyhodnocuje anomálie na soustavě a na základě těchto pak vyhodnocuje potenciální závadu (např. zvyšující se příkon svítidla, únikový proud apod.) Pokud dojde k poruše, systém pošle oznámení e-mailem o dané události. Takových hlášení je cca 100, například otevřený rozvaděč, výpadek napájecího napětí, ztráta signálu lampy, podpětí, změna náklonu lampy a mnoho dalších. Tyto hlášení se pak vždy vztahuje na infikované místo, tedy servisní zásahy jsou kratší a vzniká úspora na servisu. Totiž v případě poruchy jde technik přímo na místo, najisto a již ví, co se stalo, může se tedy na zásah připravit.

Systém umí generovat statistiky spotřeby a také úspor s tím, že se nastaví spotřeba nebo stav před rekonstrukcí, nastaví se případná cena za kWh a systém pak porovnává a počítá, jaká je úspora po rekonstrukci.

Důležitou vlastností je také režim, kdy jeden z komponent má závadu. Například, dojde-li k poruše na ústředně, svítidla přejdou do režimu, kdy se spínají na základě okolní intenzity (citlivost lze nastavit vzdáleně). Pokud dojde k poruše na regulátoru (hříbku), relé se překlopí a svítidlo dále funguje na plný výkon. Tímto je zaručeno, že soustava bude vždy svítit, i když dojde k poruše na některém z komponentů.

Ústředna komunikuje pomocí SIM, kdy lze dálkové systém monitorovat, řídit a spravovat. Samotné regulátory na svítidlech fungují na MESH struktuře, kdy jednotlivé regulátory si předávají signál a také ho přeposílají neideálnější cestou tak, aby byla zaručena vždy perfektní komunikace mezi lampami a ústřednou. Pomocí spínaných výstupů lze ústřednou spínat stykače či jiné výkonové prvky.

Veškeré ovládání a nastavení lze provádět v reálném čase.

Po dobu záruky je provoz v ceně produktu, poté účtujeme roční poplatek za správu systému. Nezatěžujeme investora žádným učením software nebo nutností kupovat licence a ovládat systém sám. Toto je vše zahrnuto v ročním poplatku, který se začíná účtovat po uplynutí záruky.

Napište nám