ELZAinstal s.r.o.

Vyrábíme, navrhujeme a dodáváme LED svítidla pro osvětlení
komunikací, chodníků, cyklostezek, sportovišť, hal a veřejných prostranství

Jsme součástí sběrné sítě Ekolamp

Elza

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Proč svítidla pro veřejné osvětlení od nás?

  • Jsme česká firma
  • LED veřejné osvětlení sami vyrábíme
  • Prodáváme svoji značku
  • ZDARMA Vám zpracujeme světelný projekt a výpočet úspor
  • ZDARMA zapůjčíme vzorky svítidel

Nabízíme

návrh, výpočet, kalkulace osvětlení dle požadavku zákazníka

energetický audit VO, pasportizace VO

technická optimalizace systému VO

ekolamp
ekologická likvidace elektrozařízení